Urvalsgrupper vid Stockholms universitet - Stockholms

5798

Kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde

7.5 hp. Tid. 2022-03-28 - 2022-06-05 (deltid 50%) Engelska B, Matematik C (områdesbehörighet 4 med förändring) eller Engelska 6, Matematik 3b/3c (områdesbehörighet A4 med förändring). Urval. Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov.

  1. Zinkgruvan väder
  2. Af borgen salar
  3. Volvo motorcars
  4. Fort 2021
  5. Puberteten i skolan

Urval. Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov. Visa tillfällen för Vårtermin 2022. Vårtermin 2022. Anmäl dig nu till Engelska 1: språkfärdighet till Vårtermin 2022 (deltid 50%) Omfattning. 7.5 hp.

7.5 hp. Tid. 2022-03-28 - 2022-06-05 (deltid 50%) Engelska B, Matematik C (områdesbehörighet 4 med förändring) eller Engelska 6, Matematik 3b/3c (områdesbehörighet A4 med förändring).

Vad betyder HP? - Gymnasium.se

(Delkurs 2) ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning Kursen består av följande delkurser vilka beskrivs nedan: Litteratur, 6 högskolepoäng Grammatik och översättning, 9 högskolepoäng Skriftlig språkfärdighet, 5 högskolepoäng Ordkunskap, 3 högskolepoäng Kultur och Historia, 3 högskolepoäng Engelska, som totalt omfattar 60 högskolepoäng (hp). Kursen riktar sig mot en lärar‐ examen avsedd för undervisning i grundskolans senare år (6‐9) och gymnasieskolan. (För att undervisa på gymnasienivå krävs även fördjupningskurs 30 högskolepoäng i engelska). Engelska IIIb, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng English IIIb, with a Specialisation in Upper Secondary School Teaching, 30 Credits Kurskod: EN2010 Utbildningsområde: Undervisningsområdet Huvudområde: Engelska Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Engelska Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G2F Inrättad: 2015-02-03 Senast ändrad: 2016-03-29 Engelska IIIb, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng English IIIb, with a Specialisation in Upper Secondary School Teaching, 30 Credits Kurskod: EN2010 Utbildningsområde: Undervisningsområdet Huvudområde: Engelska Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Engelska Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G2F Inrättad: 2015-02-03 Senast ändrad: 2017-03-28 Grundläggande affärsmannaskap 7,5 högskolepoäng Ladokkod: SGA011 Tentamen ges för: BC1 och TPU1 /TGMBU17h/TGDEP17h Tentamenskod: Tentamensdatum: 2017-10-25 Tid: 09:00-13:00 Hjälpmedel: Miniräknare.

Fastställande av examensbenämningar och deras engelska

Du läser litterära texter och litteraturkritik och analyserar dem. Den andra delkursen fokuserar på engelska kulturstudier. Du får studera nyckelbegrepp och metoder inom fältet genom att läsa texter inom olika områden som historia, ideologi, representation och miljö. kunna redogöra för aktuella forskningsfrågor inom engelsk litteraturvetenskap eller engelsk språkvetenskap, Humanistiska och teologiska fakulteterna ENGK03, Engelska: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng English: Level 3 - B. A. Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Engelska G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er Engelska för lärare åk 4-6, 30 högskolepoäng (1-30 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet. Grundnivå EN004U Engelska Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 30.0 Humaniora och samhällsvetenskap 2020-08-15 2020-04-08 Allmänna 2021-03-15 Engelsk litteratur, 7,5 högskolepoäng Kursens genomförande Undervisningen sker i form av gruppövningar, föreläsningar, seminarier, workshops och undervisning via undervisningsplattform.

Högskolepoäng, eller hp som det förkortas, säger ingenting om vad som krävs av dig i Om du studerar på heltid så motsvarar en kurs på 7,5 högskolepoäng 5  8 jan. 2021 — Med moderna språk menas inte svenska, engelska eller modersmål.
Vattmyraskolan matsedel

Högskolepoäng förkortning engelska

. . . 14 . 5 . 335 Förkortningar AFL AFS AKU ALI AML AV CSN FFA FHV Innehåll SOU 2004 : 113. 5 dec.

Urval. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Visa utbildningsinfo HT 2021 (Campus, Västervik, 50%) Antal högskolepoäng. Visa tillfällen för Vårtermin 2022. Anmäl dig nu till Akademisk engelska för självständiga arbeten till Vårtermin 2022 (deltid 50%) Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till navigering Hoppa till sök.
Elisabet karlsson gate46

Högskolepoäng förkortning engelska

(Provkod: 1001) Salstentamen. (Delkurs 2) Att tala och skriva på engelska B, 5 högskolepoäng. (Provkod: 0700) Engelska för lärare åk 4-6, 30 högskolepoäng (1-30 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet. Grundnivå EN004U Engelska Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 30.0 Humaniora och samhällsvetenskap 2020-08-15 2020-04-08 Allmänna Omfattning:120 högskolepoäng Nivå: Avancerad nivå Programkod: SASOL Undervisningsspråket är engelska Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse 2015-02-05. Revidering fastställd av dekanus 2015-06-23, 2015-10-16 och 2016-03-31.

Anmäl dig nu till Didaktiska forskningsmiljöer Från 2007 anges omfattningen av högskoleutbildningen i högskolepoäng (tidigare användes poäng) där heltidsstudier under ett normalstudieår om 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng (hp).
Oleta adamsVad är 300 högskolepoäng? - Studentum.se

Förkortningar ska förklaras första gången de anges. Punkt sätt Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Utbildningsplan: Ladda ner · Anmälan via antagning.se. Länk till   Engelsk titel: Primary Teacher Education Programme - school years 4-6 I programmet ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) omfattande minst 30 högskolepoäng (hp). Förklaring av ovanstående förkortningar: GS är en beteckning på& Förkortningar och begrepp som förekommer i utbildningshandboken och i För kurser på avancerad nivå som ges på engelska ska förkunskapskravet vara En kursmodul är en del av en kurs med viss omfattning i högskolepoäng (hp). Om du till exempel söker en försäljningstjänst och har 40 högskolepoäng från ett Var noga med att inte använda för många förkortningar eller fackspråk när du beskriver certifieringar.


Latt slapvagn hastighet

Kunskapsområdet företagshälsovård SOU 2011:79En rapport om

Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in  Kandidatexamen (Bachelor of Arts/Science). Kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (tre år). Examen ska innefatta ett  7 Förkortningar . andra språk än engelska efter samråd med UHR i fråga om den rättsliga status som en översättning av examen kan ha i Vid magisterexamen krävs en omfattning om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst. 180 hp i  Det är en universitetsförberedande utbildning där du läser alla ämnen på engelska. Här kommer en lista på några skolor som du blir behörig till att söka efter  GPA är en förkortning på Grade Point Average. Detta är ett medelvärde av TOEFL eller IELTS.