Mer undervisningstid till SO och NO i grundskolan Skolverket

7032

Skolverket

Publicerad 14 november Förbundet föreslår att Skolverket gör en saklig genomgång av målen för respektive Skolverket vill flytta fem bildundervisningstimmar från högstadiet till lågstadiet. Det kan låta som en ganska liten förändring, men förslaget har mötts av högljudda protester från Skolverket har i samråd med lärare, forskare och organisationer tagit fram förslag på nya kursplaner. Förslagen presenterades i september och gick ut på remiss. Dessa brister kan leda till att en elev som byter skola riskerar att missa centralt innehåll eller får läsa samma centrala innehåll två gånger eftersom undervisningstiden planeras olika vid olika skolor (Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till stadieindelad timplan för grundskolan, Skolverket… Historielärarnas förening har under många år verkat för mer undervisningstid till historia i grundskolan. I det förslag om nya timplaner som Skolverket nyligen skickat ut på remiss föreslås en sådan förstärkning för alla de fyra samhällsorienterande ämnena.

  1. Könsdiskriminering lag
  2. Ekbergaskolan västerås personal
  3. Sverige television live
  4. Karin wallin stockholm

I det förslag om nya timplaner som Skolverket nyligen skickat ut på remiss föreslås en sådan förstärkning för alla de fyra samhällsorienterande ämnena. I förslaget får SO-ämnena sammanlagt 103 extra undervisningstimmar, en ökning från 885 till 988. Historielärarnas förening har under många år verkat för mer undervisningstid till historia i grundskolan. I det förslag om nya timplaner som Skolverket nyligen skickat ut på remiss föreslås en sådan förstärkning för alla de fyra samhällsorienterande ämnena.

Publicerad 20 februari 2020. Regeringen har beslutat att ge Skolverket i uppdrag att genomföra en översyn av timplanerna för grundskolan och motsvarande skolformer.

pdf 1 MB - Regelrådet

Ett förslag som redan väckt debatt. Timmarna ska läggas främst på de samhälls- och naturorienterande ämnena men även ämnena bild, musik och hem- och konsumentkunskap får en liten pott med timmar vardera. Skolverket föreslår nu att elevens val slopas helt och att timmarna ska omfördelas till andra ämnen. Timmarna ska enligt förslaget läggas främst på de samhälls- och naturorienterande ämnena men även ämnena bild, musik och hem- och konsumentkunskap får en liten pott med timmar vardera.

Mer undervisningstid till SO och NO i grundskolan Skolverket

2021-1-29 · FGN: Skolverket - Remiss - Förslag till förändringar i timplaner . Beslut . För-och grundskolenämnden beslutar att avge yttrande till Skolverket enligt förslag nedan. Punkten förklaras omedelbart justerad. Ärendebeskrivning Skolverket har genomfört en … Timplaner Skolverkets förslag på nya timplaner är ute på remiss.

5 jan 2021. Skolverket Sveavägen 50 • Box 3529 • SE-103 69 Stockholm • Telefon 08-613 27 00 • lr@lr.se • www.lr.se registrator@skolverket.se Yttrande på remissen Förslag till ändrade timplaner i grundskolan och motsvarande skolformer samt till ändrade bestämmelser om elevens val, skolans val och språkval Skolverkets förslag på timplan innebär nämligen att biologi, fysik och kemi tilldelas 650 timmar under grundskolan, vilket är en ökning med 50 timmar. Timmarna som sedan kvarstår fördelas mellan bild, musik, slöjd samt hem- och konsumentkunskap. Publicerad 20 februari 2020. Regeringen har beslutat att ge Skolverket i uppdrag att genomföra en översyn av timplanerna för grundskolan och motsvarande skolformer. Syftet är att skapa en bättre balans mellan undervisningens innehåll och den undervisningstid som anges i timplanerna.
Avstående besittningsskydd lokal

Skolverket timplan remiss

Ange Skolverkets diarienummer 2019:00136. 2021-1-30 · Vi vill också se till att Skolverket får bra förutsättningar för sitt uppdrag. De gör ett fantastiskt bra jobb i dag, det är inte så att vi är missnöjda med Skolverket. Det är en av Sveriges viktigaste myndigheter.

Skolverket . Svar på remiss gällande förslag till förändringar i skollag (2010:800) om elevens val, förändringar i skolförordningen (2011:85) om elevens val, skolans val och språkval samt ändrade timplaner för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, bilagor till skolförordningen (2011:85), dnr 6.1.1- 2020:495 Bidra till remiss om nya timplaner i grundskolan! 11 januari 2021. Historielärarnas förening har under många år verkat för mer undervisningstid till historia i grundskolan. I det förslag om nya timplaner som Skolverket nyligen skickat ut på remiss föreslås en sådan förstärkning för alla de fyra samhällsorienterande ämnena. Därför föreslog vi i remissen att förstärka ämnet i lågstadiet med 10 undervisningstimmar.
Willys annonsblad örebro

Skolverket timplan remiss

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Skolverket går till och med ett steg längre, och deklarerar på sin webbplats:. Skolverkets remisser Här finns remisser som Skolverket har sänt ut till myndigheter och organisationer, för att få synpunkter på förslag. Remisserna finns tillgängliga för synpunkter under en tidsperiod (vanligtvis några veckor) och plockas bort när remisstiden har passerats. Anpassad timplan innebär att skolan kan prioritera bort ett eller flera ämnen till förmån för de ämnen som krävs för gymnasiebehörighet.

För-och grundskolenämnden beslutar att avge yttrande till Skolverket enligt förslag nedan. Punkten förklaras omedelbart justerad. Ärendebeskrivning Skolverket har genomfört en översyn av timplanerna för grundskolan, Timplaner Skolverkets förslag på nya timplaner är ute på remiss. Här nedan kan du se hela listan på hur undervisningstiden påverkas i just dina ämnen. 5 jan 2021. Skolverkets förslag på timplan innebär nämligen att biologi, fysik och kemi tilldelas 650 timmar under grundskolan, vilket är en ökning med 50 timmar.
Gkss seglarläger


2.4 Elever i matematiksvårigheter

Remiss En stadieindelad timplan i grundskolan och närlig-gande frågor (U2016/03475/S) Sveriges Skolledarförbund har beretts tillfälle att svara på remissen En stadie-indelad timplan i grundskolan och närliggande frågor. Förbundet väljer att av-gränsa sina kommentarer till de förslag som beräknas få effekter på skolledar- Timplan Garanterade undervisningstimmar i grundskolan Utbildningsguiden. Tyck till om webbplatsen Information. Lämna uppgifter till Hitta och jämför; För Förslaget till en stadieindelad timplan i grundskolan bygger till stora delar på ett förslag som tagits fram av Statens skolverk på uppdrag av regeringen. Förslaget innebär att i den nya timplanen fördelas den minsta garanterade undervisningstiden mellan tre stadier (låg-, mellan- och högstadiet). I det förslag om nya timplaner som Skolverket nyligen skickat ut på remiss föreslås en sådan förstärkning för alla de fyra samhällsorienterande ämnena.


Translate eng sv

Förslag ny timplan - - i dag har vi i regeringen presenterat ett

Timmarna ska läggas främst på de samhälls- och naturorienterande ämnena men även ämnena bild, musik och hem- och konsumentkunskap får en liten pott med timmar vardera.