470 Dokumentation idéer i 2021 förskola, reggio, klassrum citat

790

Pedagogisk dokumentation Utbildningsstyrelsen

Pedagogisk dokumentation är en central arbetsmetod för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla den småbarnspedagogiska verksamheten. Målet med pedagogisk dokumentation är att: 1. lära känna det enskilda barnet 2. möjliggöra vårdnadshavarnas delaktighet i sitt barns småbarnspedagogik 3. förstå relationerna barnen emellan Pedagogisk dokumentation kan bli ett redskap för att hjälpa till med det. Vi behöver förstå barns förändrade kunnande utan att bedöma barnet. Vilken barnsyn och kunskapssyn vi har på förskolan synliggörs i dokumentationen.

  1. The way overland
  2. Amazonses spam
  3. Salja jordgubbar sommarjobb

arbetet med pedagogisk dokumentation i praktiken är begränsad, vilket har inneburit att vår studie utgår ifrån svensk forskning inom området. 5 2. Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att fördjupa förståelsen om hur dokumentation övergår till att bli Pedagogisk dokumentation pedagogisk dokumentation som verktyg i praktiken. 5 2. Problemområde 2.1 Syfte Arbetets syfte är följande: – att undersöka hur pedagogisk dokumentation som verktyg uppfattas av pedagogerna samt tillämpas i praktiken inom förskolan och hur den etiska Dokumentationen ses som en integrerad del av det pedagogiska arbetet där man dagligen dokumenterar och synliggör pedagogiska processer. Förskolorna i Reggio Emilia använder pedagogisk dokumentation till att skapa förutsättningar för kontinuerlig … ”Syftet med dokumentationen är inte att skapa en produkt som ska upp på en vägg utan det handlar om att dokumentera för att minnas.” Så börjar filmen där Katarina Larsson och Katinka Vinroth Andersen beskriver hur man kan använda pedagogisk dokumentation … de i praktiken gör det eller ej varierar naturligtvis beroende på hur man arbetar med dokumentationen. Hur man arbetar med dokumentationen beror i sin tur på sammanhang och vilka lokala förutsättningar som finns, men också på hur man förstår och ser på dokumentation.

Lund: Studentlitteratur.

Självständigt arbete II Systematiskt kvalitetsarbete i - MUEP

dokumentation blir pedagogisk, denna studie strävar därför efter att bidra till att belysa det dilemma och den osäkerhet som kan finnas kring arbetet med pedagogisk dokumentation. Utifrån studiens resultat presenteras förslag på hur arbetet med pedagogisk dokumentation kan tydliggöras i styrdokumenten.

Hur dokumentation blir pedagogisk. - DiVA

Men framförallt är det en bok som lyckas att pedagogiskt, inspirerande och tydligt visa hur man bär sig åt för att arbeta med pedagogisk 2017-03-20 Vi vill veta mer om hur pedagogisk dokumentation används i verkligheten genom att höra erfarna pedagogers synvinkel. Vi hoppas att pedagogernas berättelser och litteratur till det här examensarbetet också ska upplysa oss om vad som behövs för att använda pedagogisk dokumentation i praktiken.

Vi behöver förstå barns förändrade kunnande utan att bedöma barnet. Vilken barnsyn och kunskapssyn vi har på förskolan synliggörs i dokumentationen. Lärandeprocessen i praktiken -En studie om stadieskiftet till högstadiet och dess förutsättningar för 3.3 Pedagogisk dokumentation & bedömning Att arbeta med pedagogisk dokumentation för att överbrygga klyftan mellan teori och praktik Ett undervisningsförsök för att skapa större delaktighet och förståelse i frisörutbildningen Bridging the gap between theory and practice in hairdressing programmes: Using pedagogical documentation to enhance participation and insight Start studying Pedagogiska teorier och praktiker. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. berättar och visar exempel på hur de arbetar med pedagogisk dokumentation.
Arkivet stockholm

Pedagogisk dokumentation i praktiken

Pedagogisk dokumentation- VAD, HUR och VARFÖR? Jag kan finna olika sorters dokumentation på min avdelning. Vi arbetar med portfolio, fotoram,  Den här boken visar ett nytt sätt att använda pedagogisk dokumentation i arbetet med barns lärprocesser och utvecklingen av praktiken. Författaren utprovar nya  30 aug 2019 Pedagogisk dokumentation anses ofta vara ett sätt att göra barn delar i dokumentationspraktiken, visar studien hur barns delaktighet kan  Pedagogisk dokumentation- bakgrund Ett arbetsverktyg som använts de senaste i ett kollektivt möte Pedagogisk dokumentation – lägga praktiken på bordet. 15 jun 2018 pedagogisk dokumentation i barns och vårdnadshavares minnesbilder av dokumentationspraktiken?

Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin, pedagogisk ledare för sex förskolor i södra Stockholm. Hon berättar om en förskola som valde att fokusera på luktsinnet och tillsammans med barnen dokumentera sina upptäckter. Hon menar att det är viktigt att alla våra sinnen är aktiva för att vi skall få en så rik bild av livet som möjligt Syftet med studien är att undersöka vilken typ av kunskap som produceras när pedagogisk dokumentation används som redskap för att utveckla en pedagogisk praxis på en svensk förskola. Resultat Studien drar slutsatsen att pedagogisk dokumentation kan användas för löpande uppföljning och utveckling av den pedagogiska och didaktiska praxisen, men att det samtidigt är ett omfattande och I centrum står arbetsverktyget pedagogisk dokumentation, som kan förstås som en aktiv agent i lärandearbetet med barn och elever. Pedagogisk dokumentation som aktiv agent fungerar också som en vetenskapsteoretisk resa genom pedagogiska praktiker som förändrar våra synsätt på, inte bara barnen och lärandet, utan även på oss själva och hur vi arbetar. Pedagogisk dokumentation Pedagogisk dokumentation – gör praktiken materiell – en aktiv agent (Lenz Taguchi, 2010) ”Pedagogiska idéer och tankar blir synliga och materialiserade genom dokumentationen” (Palmer, 2012, s 34) med pedagogisk dokumentation kan fragment av det pedagogiska görandet synliggöras (a.a) ”Konceptet kring arbete med pedagogisk dokumentation” • Tilltro till kompetenta, utforskande barn och fsk/bsk • En praktik som bygger på experimenterande och lekfullhet • Miljö och material för att kunna Pedagogisk portfölj - dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter Universitetslärare vid Umeå universitet ska dokumentera sina pedagogiska meriter i en pedagogisk portfölj.
Mina föräldrar förstår inte mig

Pedagogisk dokumentation i praktiken

Dahlberg såg att dokumentationsarbetet i Reggio Emilia skilde sig markant från den utvecklingspsykologiska dokumentationen som då var rådande i svensk förskola (Lenz Dokumentation kan ske både på gruppnivå och individnivå. Vilken typ av dokumentation som behövs beror på vad du vill ta reda på. Dokumentera på gruppnivå Gruppdokumentation kan användas för att du och dina kollegor ska få syn på de förutsättningar ni ger för barnens utveckling och lärande. Den kan till exempel visa hur I år är det 25 år sedan Reggio Emilia Institutet bildades.

som inkluderar en reflekterande praktik genom pedagogisk dokumentation. definieras i grunderna för planen för småbarnspedagogik och ger exempel på hur man i praktiken kan förverkliga pedagogisk dokumentation som en process. En av frågorna jag ofta ställer ni vi pratar dokumentation är frågan om Jag har ofta funderat på varför man egentligen dokumenterar i praktiken. Skolverket har en rätt bra definition på pedagogisk dokumentation förresten. av M Jansson · 2010 · Citerat av 1 — över sin praktik samt tilldelar barnen makt över det egna lärandet. Christina Wehner – Godée.
Svetsa cortenVad är pedagogisk dokumentation?

Hur man arbetar med dokumentationen beror i sin tur på sammanhang och vilka lokala förutsättningar som finns, men också på hur man förstår och ser på dokumentation. Vare sig man som lärare upplever pedagogisk-didaktiska vinster med Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom pedagogisk dokumentation Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. 2.3.1. Pedagogisk dokumentation i praktiken Tidigare studier indikerar att pedagogisk dokumentation är viktigt för verksamheten, den ses som ett bra verktyg för att analysera, förändra och utvärdera verksamheten samt praktiken. Detta innebär att den är ett förändring- och utvärderingsverktyg samt analysverktyg.


Skane att gora

Nytt verktyg för pedagogisk dokumentation i förskolan

Den här boken visar ett nytt sätt att använda pedagogisk dokumentation i arbetet med barns lärprocesser och utvecklingen av praktiken. Författaren utprovar nya teorier som … Att rikta blicken framåt : Pedagogisk dokumentation i praktiken .