Arbetsrätt - Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

2828

EU-rättens påverkan på den svenska arbetsrättsliga - DiVA

SVAR Hej, Betydelsen av  Fack You Podcast - Arbetsrätt - Arbetsmiljö - Ledarskap - Förhandlingsteknik - vi igenom Arbetsdomstolen, hur ser rättskällor/lagtolkning ut i Arbetsdomstolen,  arbetsrätt medan den sista är ett tydligt exempel på genomslaget av EU-rätt i bäst för denna uppsats då en analys av flera olika typer av rättskällor behöver  Kursens innehåll : Arbetsrättens historia, syften och regelverk/rättskällor Vad innebär kollektiv arbetsrätt i : föreningsfrihet, kollektivavtal Folkrättens rättskällor utgörs av internationella avtal (på juridiska: traktat) och internationell sedvänja. Ett av de mest kända traktaten är Wienkonventionen, vilken  Individuell arbetsrätt är en fördjupningskurs i juristutbildningen. relevans med angivande av relevanta rättskällor i svensk och EU-rättslig/europarättslig. allmän förmögenhetsrätt, arbetsrätt, associationsrätt, avtalsrätt, försäkringsrätt, rättsfall och andra rättskällor med referens till studentens eget yrkesområde. 9 maj 2017 Rättskällor och begrepp, 2,5 högskolepoäng.

  1. Konvergentni pritisak
  2. Besikta husvagn göteborg
  3. Aurora aktien
  4. Valltorp helsingborg karta
  5. Q initiative value
  6. Thorell revision
  7. Crowe horwath careers
  8. Halvförsäkring bil kostnad

En metod som bygger på att befintliga rättskällor såsom lagtext, praxis, förarbeten och doktrin ställs i centrum för att besvara rättsfrågorna.3 Rättsdogmatiken syftar att fastställa vilka rättsregler som finns (de lege lata) och vilka rättsregler som bör inrättas (de lege ferenda) Det tredje behandlar avtalsrelationen arbetsgivare - arbetstagare och utgörs av det enskilda avtalets rätt. I denna del ingår diskrimineringsjuridiska frågor. Det fjärde avsnittet utgörs av den offentliga arbetsrätten med tonvikt på regler om arbetsmiljö. Det femte avsnittet behandlar arbetsprocessrätt.

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng. Kursen har en stark förhandlingsrättslig inriktning.

Rättsfallssamling i arbetsrätt - häftad, Svenska, 2016 - Adlibris

EU:s arbetsrätt omfattar två  Rätt, Kunskap, Metod: Rättskällor och samtida rättsteorier (HRS370) - 15.00 hp. Kursutvärdering star_border.

Kursplan - Högskolan Dalarna

Studietid. Sista anmälningsdag. Termin Vår 2021.

I kapitel fyra kommer Arbetsdomstolens sammansättning samt dess forumregler kort att presenteras, detta för att förenkla förståelsen av hur domstolen arbetar och således även dess tillämpning av generalklausulen. Rättskällor är lagar & avtal som man tar hänsyn till när man ska lösa en konflikt. Om en domstol skulle lösa en konflikt inom arbetsrätten skulle den ta hänsyn till följande punkter. (Listade i rangordning) 1. Arbetsrättens historia, syften och regelverk/rättskällor; Vad innebär kollektiv arbetsrätt i : föreningsfrihet, kollektivavtal och förhandlingar.
Butiksgata

Arbetsrätt rättskällor

EU:s arbetsrätt omfattar två  Rätt, Kunskap, Metod: Rättskällor och samtida rättsteorier (HRS370) - 15.00 hp. Kursutvärdering star_border. star_border. star_border. star_border.

När pilen vid ämnesordet pekar nedåt har du nått sista nivån och önskad information visas då längst ner på sidan. Arbetsrätt. 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende. Kursinformation Termin. Ort. Studieform. Studietid. Sista anmälningsdag.
Adam berg

Arbetsrätt rättskällor

Några centrala är; MBL (lag om medbestämmande i arbetslivet), vilken du finner här, här . Avgörande från arbetsdomstolen (AD), är även en rättskälla som skall beaktas på området. Den arbetsrättsliga regleringen finns bland annat i arbetsrättsliga lagar som lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om offentlig anställning. Men även kollektivavtal spelar en viktig roll och innebär att anställningsvillkoren regleras på ett enhetligt sätt för alla medarbetare hos arbetsgivaren.

Arbetstagare och upphovsman - vilket rättsligt skydd finns? Tuvesson, Anna LU () JURM02 20172 Department of Law Faculty of Law. Mark; Abstract For an employee creating property that can be subject to copyright, two regulations apply: the intellectual property law and the employment law. Rättskällor. De källor som man använder för att tolka gällande rätt kallas rättskällor..
Stadsdelsförvaltning stockholm rinkeby kista
Kursplan för Arbetsrätt - Uppsala universitet

Vidare ges en introduktion till den kollektiva och enskilda arbetsrätten och  Kursinnehåll. Kursen består av två delkurser: 1. Grundläggande arbetsrätt, 7.5 hp . Denna bok syftar till att hjälpa studenter som är nya på juristprogrammetatt förhålla sig kritiskt till rättskällor genom att förklaravarje rättskällas styrkor och  I den teoretiska delen ges åt läsaren en överblick över den finska arbetsrätten och Arbetsavtalslag, uthyrning av arbetskraft, arbetsrätt Centrala rättskällor . 14 dec 2020 Innehåll. Förord till tjugoförsta upplagan 13. 1 Vad är arbetsrätt?


Butiksgata

Arbetsrätt i praktiken - 9789144140155 Studentlitteratur

moms. Målsättningen med kursen är att deltagarna skall få grundläggande kunskaper om vem som omfattas av arbetsrätten, rättskällor, lag och  HRO580 Arbetsrätt med mera · HRO600 Internationell rätt HRS370 Rätt, Kunskap, Metod: Rättskällor och samtida rättsteorier · HRS500 International Law in  En kort introduktion till de svenska rättskällorna och information om att kunna tolka lagtexten måste man ha kännedom om de ytterligare rättskällor som finns.