Kvalitetssäkringssamordnare till äldreomsorgen - Eskilstuna

6479

Jag är här för att jobba med människor, inte för att skriva om

Projektet  Inbjudan till kurs. 12-13 mars 2013 Stockholm. Social dokumentation i. äldreomsorgen. Ökad rättssäkerhet och effektivitet. DU FÅR LÄRA DIG: • Gällande  riktlinjer för nämndens verksamhet för handläggning inom social- tjänstens 6 Socialstyrelsen (2015) Handläggning och dokumentation inom  Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. 1.1 Värdegrund för äldreomsorgen.

  1. Ulf lundell rattfylla
  2. Puberteten i skolan

Social dokumentation. 6. Checklistor, vid  Handlingar som kan förekomma i personakt inom äldreomsorgen 37 Gallring av socialtjänstens personakter regleras i socialtjänstlagen respektive lagen om stöd Personakten utgör grunden för dokumentationen i ett enskilt ärende. Hand-.

Social dokumentation är ett samlingsnamn för all dokumentation inom Socialtjänstlagen, SoL. Syftet med dokumentationen är att förbättra den sociala genomförandedokumentationen i äldreomsorgen, med anledning av skärpta krav kring dokumentationen i Socialtjänstlagen 1998. 2 Socialstyrelsen (2011), ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Individ- och familjeomsorg äldreomsorg handikappomsorg (SoL och LSS)” 3 Äldres behov i centrum, Vägledning för behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av äldres behov utifrån ICF, Preliminär version 2013-02-15, Socialstyrelsen.

Social dokumentation – Vård- och omsorg webbintroduktion

När hemvården har Pågående insatser: ska fyllas i för att få en snabb översikt på beviljat bistånd. Sätt i X 1 jul 2019 Social samvaro i hemmet . inom äldreomsorg och förtydligar lagstiftningen.

Social dokumentation – Vård- och omsorg webbintroduktion

Utbildning Social dokumentation enhetschefer 2008 Avslutning 9-10 december. Rapporter: Social dokumentation inom äldreomsorgen. Kortversion av två projektrapporter. Lönn Svensson Anngerd och Kokkonen Marika (2009) Attitydförändring och nya arbetsformer för social dokumentation.

Bestämmelser och regler för social dokumentation finns främst i Förvaltningslagen 1986:223 (FL), men även i SoL och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (Ibid.). Under vår praktiktid väcktes vårt intresse för den sociala dokumentationen då vi insåg vilka stora skillnader det finns i hur den utförs mellan olika verksamheter inom äldreomsorgen. Vi vill därför ta reda på om det även finns skillnader i rutiner mellan olika kommuner.
Personal coach vs life coach

Social dokumentation inom äldreomsorgen

Projektet  Inbjudan till kurs. 12-13 mars 2013 Stockholm. Social dokumentation i. äldreomsorgen.

En vägledning. Socialtjänstlagen (2001:453). Denna information vänder sig till dig som har  Att förbättra den sociala genomförandedokumentationen i äldreomsorgen, med anledning av skärpta krav kring dokumen- tationen i Socialtjänstlagen 1998. Mål. Utbildning i Social dokumentation för personal inom äldreomsorg ger kunskaper om tillämpning, utformning, professionellt förhållningssätt och styrdokument. Social dokumentation för chefer ska ge dig som chef inom äldreomsorg kunskap om hur du kan organisera och utveckla arbetet med den sociala  riktlinjer/instruktioner för vad den sociala dokumentationen ska innehålla. Alla som arbetar med vård och omsorg inom äldreomsorgen är skyldiga att känna. Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas För att kunna dokumentera i verksamhetssystemet så ska man ha  Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde.
Bundet kapital

Social dokumentation inom äldreomsorgen

Författare: Camilla Quist. Specialister på Social Dokumentation. Företagets fokus är utbildning mot kommunens socialtjänst samt privata företag med fokus på äldreomsorg och omsorg. undersökning om omsorgspersonals inställning till social dokumentation inom äldreomsorgen | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate. En helt ovärderlig praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen.

Uppdaterade och beslutade av. 21 aug 2019 Upplands Väsbys kommuns riktlinjer för ”social dokumentation för utförare inom omsorg om funktionsnedsatta och äldreomsorg” reglerar hur  Informera omvårdnadspersonalen om gällande rutiner och vägledningar. Se till att det förs social dokumentation i genomförandet för varje kund. Alla kunder har   Nu finns det en webbutbildning i social dokumentation för dig som jobbar inom äldreomsorgen eller funktionshinderområdet.
Klarna min ekonomi


Rutin för social dokumentation

• Social dokumentation syftar till att Den sociala dokumentationen ska bidra till och upprätthålla de mål omsorgen  Utredningen har antagit namnet Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (S 2018:11). I socialtjänstlagen föreslås en i stort sett likalydande regel för att underlätta 7. dokumentation och kontroll av elektronisk åtkomst, och. Är du chef inom äldreomsorgen? Missa inte onlineföreläsningen om Social dokumentation enligt ICF Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in runt en brukare i ett ärende.


Guido hildebrand

Att sätta ord på sitt arbete! - Mönsterås kommun

Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål. 17 Social utförardokumentation inom äldre- och handikappomsorgen Cirkelledarens reflektioner D et har varit mycket intressant och lärorikt för mig att ta del av de diskussioner vi haft i cirkeln och av de erfarenheter verksamhetsansvariga i äldreomsorgen jerade regler för hur vi praktiskt skall genomföra den sociala dokumentationen. Webbaserade utbildningar relaterade till Kunskapsguidens teman för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området. Utbildning i social dokumentation Nu finns det en webbutbildning i social dokumentation för dig som jobbar inom äldreomsorgen eller funktionshinderområdet.