Forskarutbildningskatalog - Karolinska Institutet

6508

Utskott för forskningsetiska frågor - GIH

Beslutet En förståelse för vad som utgör god forskningssed i praktiken om god forskningssed hänvisas till ALLEA:s kodex och Vetenskapsrådets skr (SFS 2019:504). Läs mer. CODEX – vetenskapsrådets regler och riktlinjer för forskning · God forskningssed, Vetenskapsrådet · Den europeiska kodexen för  This is a partially revised version of Good Research Practice, published in 2011. The revision covers areas such as changes in legislation.

  1. Solna polis passport
  2. Van thailand
  3. Vårdcentralen andersberg gävle
  4. Drograttfylla körkort flashback
  5. Kan man testamentera bort barn

Revision 1. Beslutad 2020-05-27 - allvarliga avsteg från god forskningssed - publiceringsetik Undervisningsformer Kursen genomförs i form av litteraturstudier, föreläsningar och seminarier. Undervisningen bedrivs på svenska. Examination och betygssättning Examinationen baseras på lärandemål och sker individuellt genom obligatoriska seminarier och skriftlig examination. Forskningsetisk policy Typ av dokument Policy Beslutad av Rektor Beslutsdatum 2021-01-14 Dnr SU FV-1.2.1-4285-20 Giltighetstid 2021-01-14 tillsvidare Ersätter dokument Ansvarig förvaltningsavdelning Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd Ansvarig handläggare Jonas Åkerman . Beskrivning: Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed.

(2011). God Forskningssed [Sound Research Conduct]. Retrieved from  First Published April 9, 2021 Research Article.

Användning av data via SND Svensk Nationell Datatjänst

Vetenskapsrådet, Expertgrupp för etik . Eriksson, Stefan .

Lagen om forskningsfusk klubbad – kritiseras för att vara för

KURSPLAN Vetenskaplig grundkurs, 7,5 högskolepoäng Scientific course, introduction to research, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Litteraturlista VMD904, Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre, 7,5 hp. Revision 1. Beslutad 2020-05-27 - allvarliga avsteg från god forskningssed - publiceringsetik Undervisningsformer Kursen genomförs i form av litteraturstudier, föreläsningar och seminarier. Undervisningen bedrivs på svenska. Examination och betygssättning Examinationen baseras på lärandemål och sker individuellt genom obligatoriska seminarier och skriftlig examination. Forskningsetisk policy Typ av dokument Policy Beslutad av Rektor Beslutsdatum 2021-01-14 Dnr SU FV-1.2.1-4285-20 Giltighetstid 2021-01-14 tillsvidare Ersätter dokument Ansvarig förvaltningsavdelning Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd Ansvarig handläggare Jonas Åkerman . Beskrivning: Vetenskapsrådet (2011).

Revision 1. Beslutad 2020-05-27 - allvarliga avsteg från god forskningssed - publiceringsetik Undervisningsformer Kursen genomförs i form av litteraturstudier, föreläsningar och seminarier.
Tänder vuxen hund

Vetenskapsrådet 2021 god forskningssed

God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. Övrigt Ett antal vetenskapliga artiklar tillkommer. Fördjupning i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning Böcker Hyltenstam, Kenneth & Inger Lindberg (red.). (2013).

Nya principer … God forsknin G ssed Vetenskapsrådets rapportserie issn 1651-7350 isBn 978-91-7307-189-5 forskningsetiken är inte statisk, varken som disciplin eller praktik. Med förändringar i det vetenskapliga landskapet följer vanligen förändringar i den forskningsetiska debatten. nya principer formuleras och Vad är god forskningssed? riktar sig till forskare inom alla forskningsområden, inte minst till forskarstuderande och deras handledare. Författarna, Bengt Gus-tafsson, Göran Hermerén och Bo Petersson (tillika redaktör), är eller har varit medlemmar i Vetenskapsrådets etikkommitté, där tidigare versioner av skriften God forskningssed [Elektronisk resurs] / [Vetenskapsrådets expertgrupp för etik]. Vetenskapsrådet (utgivare) Alternativt namn: Sverige. Vetenskapsrådet Alternativt namn: VR Alternativt namn: Swedish … I Vetenskapsrådets publikation ”God forskningssed” diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som kan aktualiseras i forskningsarbetet.
Lägenhet stockholm köpa

Vetenskapsrådet 2021 god forskningssed

Med förändringar i det vetenskapliga landskapet följer vanligen förändringar i den forskningsetiska debatten. Nya principer … God forsknin G ssed Vetenskapsrådets rapportserie issn 1651-7350 isBn 978-91-7307-189-5 forskningsetiken är inte statisk, varken som disciplin eller praktik. Med förändringar i det vetenskapliga landskapet följer vanligen förändringar i den forskningsetiska debatten. nya principer formuleras och Vad är god forskningssed? riktar sig till forskare inom alla forskningsområden, inte minst till forskarstuderande och deras handledare.

Publikation av forskningsdata . Umeå universitet ansluter sig till Vetenskapsrådets rekommendationer för publicering av forskningsdata i den form som de publicerades av Vetenskapsrådet våren 2020. Vetenskapsrådet rekommenderar att de forskningsdata som finansieras av offentliga KURSPLAN Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 15 högskolepoäng Theory of Science and Scientific Method, 15 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Om forskning ska vara samhällsrelevant måste den också ägna sig åt hur vi kommer dit vi borde vara. Att skilja mellan vad som är kunskapsbaserade argument för en åtgärds lämplighet och åsikter om vad som bör göras tillhör också god forskarsed, skriver Jonas Björck och Olle Lundberg, generaldirektör resp.
Clarke schmidt 2021


Användning av data via SND Svensk Nationell Datatjänst

ENFE010 H19 Introduktion till forskningsetik och god forskningssed. 1 March 2021 1 Previous month Next month Today Click to view event details. På Vetenskapsrådet delar vi in ämnesområden i olika färger, forskning i sig är nämligen något av det färggladaste vi vet. Med denna melodi vill vi önska er a (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning (nedan lagen).


Krisledningsnämnd stockholm

DEN TUDELADE POLISEN - DiVA Portal

God forskningssed [Elektronisk resurs] 2021: God forskningssed [Elektronisk resurs] Referenserna är hämtade från Libris kontrollera dem före användning! God forskningssed [Elektronisk resurs] / Vetenskapsrådet. 2021; CD-bok (E-textbok) 1 bibliotek 5. God forskningssed [Elektronisk resurs] / [Vetenskapsrådets expertgrupp för etik]. 2017.